Make your own free website on Tripod.com

ศิวะนาฏราช (Nataraja) สัญลักษณ์ของ CIVICNET เป็นรูปบูชาพระอิศวร ซึ่งร่ายรำกระบวนท่า หลังจากแสดงอิทธิฤทธิ ์ปราบเหล่าฤๅษีและยักษ์มุยะละกะ (Muyalaka)

สื่อมวลชนหลายสื่อใช้อิทธิฤทธิ์ของตน กำหราบ ผู้คนในสังคมเช่นกัน แต่จะมีผู้คนเคารพกราบไหว้สื่อ เช่นพระอิศวรหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

"ดิสเก็ตต์แผ่นน้อยๆ แต่เราสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะแยะ... ทำไมเราไม่คิดเก็บข้าวสารในยุ้งข้าว ให้อยู่ในดิสเก็ตต์กันบ้าง..."

"แต่คิดๆดูแล้ว ดิสเก็ตต์นี้ก็สู้เม็ดมะม่วงไม่ได้ เพราะในเม็ดมะม่วงยังมีต้นมะม่วง มีกิ่งมะม่วง มีลูกมะม่วง แล้วก็มีเม็ดมะม่วงอีกเยอะแยะ ในดิสเก็ตต์มีแต่ข้อมูล มีแค่ไหนก็แค่นั้น ไม่ยักกะมีดิสเก็ตต์อื่นๆอีก"

วาทะครูบา คำเดื่อง ภาษีปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์

จากการประชุม "เวทีวิชาการ: ปฏิรูประบบสุขภาพไทย "

อังคาร 14 ธันวาคม 2542

ดาวเทียมอาจทำให้เราสื่อสาร เห็นหน้ากันจากคนละมุมโลกได้ แต่เราก็ยังคงค้นหาวิธีการสื่อ เพื่อที่จะเข้าใจกันและกันต่อไป

  Millions of fish swim without knowing where they are. 

 

กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร - นิเทศศาสตร์ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ  การ แนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com> โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้ 

กองบรรณาธิการ
พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com> และ คณะผู้ก่อการ  

สิ้นสุดเนื้อหาในบทความฉบับนี้สภากาแฟ-เวทีนิเทศฯ
Copyright (c) 1999 CAFE de Thailand. 
แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มกราคม 2543 14:10 .