Make your own free website on Tripod.com

หลักการคิดและเขียน Research Project

ต้นเรื่อง

งานวิจัยเหมือนกับการแกะปมเงื่อนของเชือกซึ่งมีใครไม่รู้เป็นผู้ผูกและต้องใช้นักวิจัยเป็นผู้แก้ปมต่างๆเหล่านั้นด้วยคำอธิบาย โดยอิงหลักการต่างๆอย่างมีเหตุมีผล เพื่อให้ผู้คนเห็นว่าเงื่อนปมที่ถูกแก้ปมออกมานั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่มีวิธีการที่น่าเชื่อถือเป็นหลักในการแก้ปมปัญหา เราเห็นงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งวิทยานิพนธ์ (Thesis) รายงาน หรือที่นักเรียนไทยชอบเรียกว่า รีพอร์ต (report) เปเป้อร์ (paper) และ โปรเจ็ค (project)  นั่นเอง อยากเรียกอะไรก็เรียกเถอะ แต่สิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คล้ายๆกัน คือต้องมีการค้นคว้า หาข้อมูลมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดแก้ปัญหา ด้วยความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆนั้นอย่างชัดแจ้ง งานวิจัยเป็นการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีทั้งงานเชิงปริมาณ (ซึ่งไม่ได้หมายถึงจำนวนงานวิจัย) และเชิงคุณภาพ (ซึ่งไม่ได้เป็นการอ้างถึงคนที่ชื่อ "ภาพ") มีทั้งวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

อ่านมาแยะแล้วสิ ยังมีอีกเยอะ ถ้าจะพูดอีกก็มีอีก กระนั้นอย่าเสียเวลาออกแขกเลย เอาเป็นว่า ตอนนี้คุณต้องทำวิจัยสักเรื่อง แต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนดี แล้วจะไปไหนต่อ ลองแวะไปดู กระดานเกมบันไดแก้สมการงานวิจัย รวมทั้งกฎ กติกา มารยาทของเกม จาก CAFE de Thailande ก่อน