Make your own free website on Tripod.com

Communication Academic Forum and Education of Thailand

CAFE m@ils-สภากาแฟ: CAFE de Thailande

วันที่  13 มกราคม 2543
หมายเลขบทความเสวนา 0010

หัวข้อเรื่อง

ข่าวที่น่าสนใจ

เนื้อหา-สาระ

ผลประชุม Parliament of the World ของเด็กๆที่ประเทศไทย

เนื้อหา-สาระ

CAFE m@ils

เดือนที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2543

จดหมายข่าว CAFE m@ils บริการฟรีโดย

CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>

ข่าวที่น่าสนใจ

*****************************************************************

เนื้อหาประจำฉบับ

1. ผลประชุม Children's Parliament of the World ที่ประเทศไทย

*****************************************************************

1. ผลประชุม Children's Parliament of the World ที่ประเทศไทย

Geraldine Carroll แห่งสำนักข่าว BBC ได้รายงานข่าวจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2542 เกี่ยวกับการประชุม Children's Parliament of the World <รัฐสภาโลกของเด็กๆ>ซึ่งมีเด็กๆอายุระหว่าง 12-16 ปี 40 คนจาก 32 ประเทศเข้ามาร่วมการอภิปราย การประชุมครั้งนี้พยายามหาทางยุติปัญหาการใช้แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก และยาเสพย์ติด

ที่ประชุมเรียกร้องให้มีการกดดันให้รัฐบาลของประเทศต่างๆร่วมมือกันปกป้องเด็กจากสภาพเร่ร่อน เพื่อการค้าประเวณีและอาชญากรรม แม้ว่าผลการประชุมจะฟังดูกว้างๆไม่จำเพาะเจาะจงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ผู้แทนจากประเทศต่างๆก็เรียกร้องให้ร่วมกันรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก การติดยาเสพย์ติด ติดสุรา และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

คาริน เอริคซอน จากฟินแลนด์กล่าวว่า การรณรงค์เกี่ยวกับปัญหาเด็กเร่ร่อนมีความสำคัญมาก "เด็กๆทุกคนควรจะได้มีที่อยู่อาศัย คุ้มหัวตน หากมีการกดดันรัฐบาลจากประเทศต่างๆที่พวกเราอาศัยอยู่นั้นได้ เราจะพยายามจะผลักดันให้รัฐเข้ามาดูแลเด็กๆที่ต้องการที่อยู่อาศัย เราเชื่อว่าแทนที่จะสร้างที่พักพิงชั่วคราวให้กับเด็กๆเหล่านี้ รัฐควรจะจัดสร้างบ้านสำหรับเด็กๆที่ต้องเร่ร่อนอยู่" คารินกล่าวต่อไปว่า "เด็กๆที่ต้องเร่ร่อนตามถนนหนทางนั้น อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี หรือ กลายเป็นขโมยได้ หากเด็กๆเหล่านี้มีบ้านที่ดีอยู่ ปัญหาเหล่านี้จะลดลงไปได้"

ผลการประชุมจะได้นำเสนอรัฐบาลประเทศต่างๆและสหประชาชาติต่อไป

ความคาดหวังด้านสันติภาพ

Children's Parliament of the World ถูกจัดตั้งขึ้นโดย เยอร์กิ อาโรลินนา (Jyrki Arolinna) นักธุรกิจชาวฟินแลนด์ ซึ่งรู้สึกว่าการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเสวนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆเอง จะทำให้เกิดสันติภาพในโลกขึ้นได้ในภายหน้า

องค์กรนี้มีสำนักงานอยู่ในฟินแลนด์และได้รับการสนับสนุนโดยธุรกิจ Children's Parliament of the World มีการพบปะกันสี่ครั้งต่อปี โดยหนึ่งครั้งเป็นการพบกันในประเทศใดประเทศหนึ่ง และอีกสามครั้งที่เหลือเป็นการพบปะกันในอินเตอร์เน็ต ผู้แทนจากประเทศต่างได้รับการคัดเลือกจากประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนาที่มีสถานทูตตั้งอยู่ในฟินแลนด์ การประชุมครั้งต่อไปของ Children's Parliament of the World จะจัดขึ้นที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

แปลจาก Housing urged for street children

<http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/asia-pacific/newsid_599000/599030.stm>

จาก: พัฒนพงส์ จาติเกตุ (chatiketu@hotmail.com) <mailto:chatiketu@hotmail.com>

*****************************************************************

กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ด้าน Communication กับสาขาวิชาอื่นๆ ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ การแนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com>  โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้

กองบรรณาธิการ: พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com>  และ คณะผู้ก่อการ

สภากาแฟ: CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>

Copyright (c) 2000 by CAFE de Thailande

~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D|

-----สิ้นสุดบทความใน CAFE m@ils ฉบับนี้-----