Make your own free website on Tripod.com

Communication Academic Forum and Education of Thailand

CAFE m@ils-สภากาแฟ: CAFE de Thailande

วันที่  12 มกราคม 2543
หมายเลขบทความเสวนา 0009

หัวข้อเรื่อง

ข่าวเรื่องเอดส์หลังปีใหม่

เนื้อหา-สาระ

ข่าวด้านโรคเอดส์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในไทย

เนื้อหา-สาระ

 

CAFE m@ils

เดือนที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2543

จดหมายข่าว CAFE m@ils บริการฟรีโดย

CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>

เว็บไซด์-บทความที่น่าสนใจ

*****************************************************************

เนื้อหาประจำฉบับ

1. ข่าวด้านโรคเอดส์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในไทย

*****************************************************************

ต่อไปนี้เป็นบทความส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านการป้องกันโรคเอดส์ในเมืองไทย ซึ่ง David Bridger จาก UNAIDS Asia Pacific Intercountry Team (E-mail bridger.unescap@un.org) ได้นำไป post ไว้ใน mailing list ของ SEA-AIDS. จึงขอคัดลอกมานำเสนอสำหรับผู้ที่สนใจ

A number of readers may be interested in the following articles from todays

press here in Bangkok.

David Bridger

UNAIDS Asia Pacific Intercountry Team

E-mail bridger.unescap@un.org

1. Activist tells politicians to practise what they preach
Wallop predicts grim year for the young
Anjira Assavanonda, Bangkok Post, January 6, 2000
http://www.bangkokpost.net/today/060100_News16.html

ครูหยุย (วัลลภ ตังคนานุรักษ์) เรียกร้องให้นักการเมืองทำตัวเป็นตัวอย่างในสังคม ด้านความใส่ใจต่อปัญหาเด็ก โดยเฉพาะปัญหาการค้ายาเสพย์ติด เด็กติดเชื้อ และการทารุณเด็ก

2. Condom-shy teens at high risk of HIV
Govt fears disease level could reach alarming proportions
HIV rises among the young
Piyanart Srivalo, The Nation, January 6, 2000
http://www.nationmultimedia.com/index/headline.html

ข่าวนี้เป็นรายงานการวิจัยซึ่งชี้ให้เห็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในบรรดาวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย นอกจากนี้สถิติการเพิ่มขึ้นของโรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเช่นกัน ส่วนด้านการรักษา ทางการได้นำวัคซีนเข้ามาทดลองถึง 9 ขนานด้วยกัน ทั้งนี้รวมถึงงานวิจัยร่วมกับประเทศจีนในการนำเอาสมุนไพรมาใช้รักษา อย่างไรก็ตาม แม้ทางการไทยจะพยายามหาทางป้องกันการแพร่เชื้อ องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ยังเชื่อว่าประเทศไทยมีสถิติผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในเอเชีย

3. PM urges effort with full community participation
'Boosting awareness of virus insufficient'
Yuwadee Tunyasiri and Aphaluck Bhatiasevi, Bangkok Post, January 6, 2000
http://www.bangkokpost.net/today/060100_News15.html

รายงานฉบับนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งทำให้เห็นภาพว่า ประเทศไทยยังต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ นอกจากนี้รายงานยังได้กล่าวถึงสถิติสำคัญๆต่างๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

4. Sex in the classroom is never easy
Sanitsuda Ekachai, Bangkok Post, January 6, 2000
http://www.bangkokpost.net/today/060100_News25.html

ข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน บทความชี้ให้เห็นถึงทัศนะแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเพศศึกษา การกำหนดนโยบายเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่า นอกจากนี้ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของเพศหญิงและเพศชายในสังคมไทย ความสำส่อนของชายกลับไม่ถูกกล่าวถึง และหญิงถูกสั่งสอนว่าเป็นผู้ที่มีแต่เสียอย่างเดียว ความไม่เท่าเทียมกันเช่นนี้ทำให้การเรียนการสอนเพศศึกษาเกิดความลำเอียงขึ้น ผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการป้องกันการแพร่โรคเอดส์แทนที่จะเป็นชายหรือทั้งสองฝ่าย ผู้เขียนเชื่อว่าการสั่งสอนเช่นนี้จะทำให้การป้องกันนั้นไม่เป็นผลได้ และทำให้โครงการล้มเหลวไปในที่สุด

จาก: พัฒนพงส์ จาติเกตุ (chatiketu@hotmail.com) <mailto:chatiketu@hotmail.com>

*****************************************************************

กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ด้าน Communication กับสาขาวิชาอื่นๆ ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ การแนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com> โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้

กองบรรณาธิการ: พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com>  และ คณะผู้ก่อการ

สภากาแฟ: CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>

Copyright (c) 2000 by CAFE de Thailande

~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D| ~D|

-----สิ้นสุดบทความใน CAFE m@ils ฉบับนี้-----