Make your own free website on Tripod.com

Communication Academic Forum and Education of Thailand

CAFE m@ils-สภากาแฟ: CAFE de Thailande

วันที่  6 มกราคม 2543
หมายเลขบทความเสวนา 0006

หัวข้อเรื่อง

แหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย

เนื้อหา-สาระ

1. Chatrooms ด้าน interpersonal และ group communication (จาก CRTNET #4644)

2. แหล่งค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ERIC update (จาก CRTNET #4647)

 

เนื้อหา-สาระ

CAFE m@ils

เดือนที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2543

จดหมายข่าว Communication Academic Forum & Education M@ils บริการฟรีโดย

CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai

*****************************************************************

เนื้อหาประจำฉบับ

1. Chatrooms ด้าน interpersonal และ group communication (จาก CRTNET #4644)

2. แหล่งค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ERIC update (จาก CRTNET #4647)

*****************************************************************

Date: Mon 01/03/2000 3:36 AM

From: Bill Edwards Edwards_Bill@colstate.edu <mailto:Edwards_Bill@colstate.edu

Chatrooms for interpersonal & group communication

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2543, Web site EMPATHY ได้เปิดเวทีเสวนาด้านต่างๆ ได้แก่ Technique และ Classroom โดยเวที Technique เป็นเวทีสำหรับการเสวนาเกี่ยวกับการใช้ภาพยนตร์ดังๆและวรรณกรรมต่างๆเพื่อการสอน ส่วนเวที Classroom เป็นส่วนที่ใช้เสวนาเรื่องเกี่ยวกับประเด็นและคำถามต่างในการสอนหนังสือ เวทีทั้งสองนี้เหมาะสำหรับผู้สอนวิชา การสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) และ การสื่อสารในหมู่คณะ (small group communication) ผู้สนใจเข้าเสวนาไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด โดย browse ไปที่ address ข้างล่างนี้ตามลำดับ

http://empathy.colstate.edu/technique/ 

<http://empathy.colstate.edu/technique/

http://empathy.colstate.edu/classroom/ 

<http://empathy.colstate.edu/classroom/

นอกจากนี้ทาง Web EMPATHY ยังมีบริการ mailing list ด้วยโดย browse ไปที่

http://empathy.colstate.edu <http://empathy.colstate.edu

เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการของ Empathy ทาง Web จึงเชิญชวนให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือ ตำรา หนังสือนอกเวลา บทความสำหรับวิชาต่างๆ ภาพยนตร์ดังๆ Course บนเว็บ หรือ ชื่อเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Web นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษ และสนใจเรื่องการสอนวิชาการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในหมู่คณะ หรือวิชาอื่นๆในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง

*****************************************************************

Date: Tue 01/04/2000 7:56 AM

From: Jim Roiger roiger@uamont.edu <mailto:roiger@uamont.edu>

Update ฐานข้อมูลวิจัย ERIC Digest (จาก CRTNET #4647)

ขณะนี้ ERIC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยที่เป็นที่รู้จักกันดีในอเมริกาได้เพิ่มเติมเนื้อหาของ ERIC Digests ลงใน web site ที่

http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/edo99d.html 

<http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/edo99d.html>  ERIC Digests 

Index Page http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/ 

<http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/index/

เนื้อหาโดยย่อใน ERIC (Educational Resources Information Center) Digest ประกอบด้วย บทความ 40 ชิ้น รายงานสั้นๆสำหรับนักการศึกษาและประชาคมผู้สนใจในการศึกษา รายงานแต่ละชิ้นมีภาพรวมของประเด็นด้านการศึกษาที่น่าสนใจในปัจจุบันและได้ให้แหล่งอ้างอิงเพื่อการค้นหาวิจัยต่อไป ตัวอย่างของรายงานเหล่านี้ได้แก่ "Using the World Wide Web with Adult ESL Learners," "Information Literacy," "Peer Review of Teachers," and "Interdisciplinary Courses and Curricula in the Community Colleges."

ผู้ใช้สามารถค้นหาบทความจาก ERIC Digests จากหน้า index (ดัชนี) ERIC, เป็นองค์กรส่วนหนึ่งของ National Library of Education (NLE), ซึ่งให้บริการด้านการศึกษาในอเมริกา และได้รับการสนับสนุนจาก US Department of Education's Office of Educational Research and Improvement (OERI).

*****************************************************************

กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ด้าน Communication กับสาขาวิชาอื่นๆ ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ การแนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com>  โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้

กองบรรณาธิการ: พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com>  และ คณะผู้ก่อการสิ้นสุดเนื้อหาในบทความฉบับนี้

สภากาแฟ: CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai

Copyright (c) 2000 by CAFE de Thailande

*******สิ้นสุดบทความใน CAFE m@il ฉบับนี้*******