Make your own free website on Tripod.com
Le CAFE
Services
OurBirth
Perspectives on communication studies
Editor's views
Editors
Front page!
Collection of articles
Join the discussion
Your feedback
CAFE E-Newsletters

 

You've Got
"CAFE m@ils"

CAFE m@ils เป็น จดหมายข่าว ซึ่ง CAFE de Thailande ส่งผ่าน E-mail เนื้อหาเน้นการนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้าน Communication และเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั่วไป กระทู้เสวนา รวมทั้งการ update ข้อมูลในเว็บไซต์ของ CAFE de Thailande 

CAFE de Thailande จึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครบอกรับจดหมายข่าว CAFE m@ils จาก CAFE de Thailande ฟรี ตามวิธีการข้างล่างนี้ 

วิธีบอกรับ-ยกเลิกการบอกรับ CAFE m@ils

ท่านสามารถบอกรับจดหมายข่าว CAFE m@ils ด้วยเติม E-mail address ของท่านลงในช่องว่างข้างล่างนี้ และคลิกที่ปุ่ม "สมัครรับจดหมายข่าว CAFE m@ils" และ "Submit - ฝากส่ง" ตามลำดับ 

หลังจากนั้นท่านจะได้รับจดหมายตอบมาจาก mailinglist@bytecenter.com (ByteCenter) ว่าได้รับ E-mail ที่ท่านส่งมาแล้ว และขอให้ท่านส่ง E-mail ตอบไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความประสงค์ของท่าน โดยการ copy (คัดลอก) address ที่ส่งมาใน  E-Mail เช่น

http://bytecenter.com/members/cgi/mailinglist.cgi?email=happy@hotmail.com&code=caiZlQeXvDtc6&a=cafethai

ไปใส่ในช่อง Web Address (Explorer) หรือ Location (Netscape) หลังจากนั้นท่านจะเห็นว่ามี message ปรากฏบน browser ของท่านยืนยันว่าได้รับท่านเป็นส่วนหนึ่งของ CAFE m@ils แล้ว และท่านจะได้รับข่าวสารจาก CAFE de Thailande เป็นประจำ

อนึ่ง หากท่านต้องการยกเลิกการบอกรับจดหมายข่าว  CAFE m@ils ขอให้ท่านเติม e-mail address ที่ท่านใช้สมัครบอกรับจดหมายข่าว CAFE m@ils จาก CAFE de Thailande และการคลิกที่ปุ่ม "ยกเลิกการบอกรับจดหมายข่าว CAFE m@ils" และ "Submit - ฝากส่ง" ตามลำดับ

E-Mail:

สมัครบอกรับจดหมายข่าว CAFE m@ils
ยกเลิกการบอกรับจดหมายข่าว  CAFE m@ils


กฎ กติกา มารยาท

การร่วมวงเสวนา: CAFE de Thailande ยินดีต้อนรับบทความเสวนาทั้งภาษาไทยและ English ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร - นิเทศศาสตร์ทุกเรื่องทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทคัดย่อ ประกาศ  การ แนะนำหนังสือและ Web site การแสดงความคิดเห็น คำถามและคำอภิปราย การร่วมเสวนานี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี บทความเสวนาที่ส่งมานั้นจะได้รับการนำเสนอต่อสาธารณะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยส่งบทความร่วมเสวนามาที่ cafethai@yahoo.com <mailto: cafethai@yahoo.com> โดยระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการนำเสนอข้อมูลและสะดวกสำหรับผู้อื่นที่จะติดต่อกลับได้โดยตรง

การแสดงความคิดเห็น และคำอภิปรายใดๆของผู้ร่วมเสวนา จะเป็นไปตามหลัก Free Speech คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและพร้อมที่จะรับฟังคำโต้แย้งด้วย พร้อมกันนี้ผู้ร่วมเสวนาต้องพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบทางกฎหมาย หากคำอภิปรายนั้นไปละเมิดผู้อื่น และมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

ลิขสิทธิ์บทความเสวนา: บทความทุกบทความใน CAFE de Thailande สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้โดยเสรี ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า หากต้องการอ้างถึงคำพูดใดๆในลักษณะของการค้า ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากผู้ร่วมเสวนาผู้นั้นโดยตรง ยกเว้นกรณีที่ผู้ร่วมเสวนาขอสงวนลิขสิทธิ์บทความไว้ 

กองบรรณาธิการ:

พัฒนพงส์ จาติเกตุ <chatiketu@hotmail.com> และ คณะผู้ก่อการ

สิ้นสุดเนื้อหาในบทความฉบับนี้


 สภากาแฟไท: CAFE de Thailande <http://www.geocities.com/cafethai>
Copyright (c) 2000  by CAFE de Thailande.
Revised: 04 กุมภาพันธ์ 2000 .